Our Team

01-AyishaKutty

Ayisha Kutty O
Secretary

02-PadmavathyCM

Padmavathy C M
Asst. Secretary

03-MohammedShajahanM

Mohammad Shajahan M
Internal Auditor

05-BabySarojamV

Baby Sarojam V
Branch Manager

06-AjayRajKP

Ajayaraj K P
Branch Manager

SasidharanMP

Sasidharan M P
Accountant

08-BinduC

Bindu C
Accountant

09-SujithK

Sujith K
Accountant

10-SaheerAliK

Shaheer Ali K
Senior Clerk

12-SindhuN

Sindhu N
Senior Clerk

11-SakkariyaVC

Sakkariya V C
Junior Clerk

13-MohammedSaleem

Mohammed Saleem KP
Attender
Oormila
Oormila K
Junior Clerk

15-PradeepM

Pradeep M
Attender

16-ShihabudheenM

Shihabudheen M
Peon

17-Lohithakshan

Lohithakshan
Night Watchman

JayaLakshmi

Jayalakshmi N
PTS

SundaranMP

Sundaran M P
Daily Collection Agent

03-MohammedShajahanM

Shoba Sundaran
Daily Collection Agent

21-MohammedSalim

Mohammed Salim
Daily Collection Agent

22-Sindu

Sindu
Daily Collection Agent
23-Sreeja
Sreeja
RD Agent

02-PadmavathyCM

Rosily
RD Agent

25-Sujisha

Sujisha
RD Agent

Sunanda

Sunanda
PTS

ChandranE

Chandran E
Peon

Sathidevi

Sathi Devi
Peon

Ambika

Ambika
RD Agent

MohammedRiyasAP

Mohammed Riyas AP
Peon

MohammadaliShihab

Mohammedali Shihab KP
Peon

UmaibaA

Umaiba A
PTS